O mně

Kdo jsem

O mně


Je mi 60 let, jsem lékařka v oboru vnitřní lékařství a revmatologie. Soukromou ambulanci provozuji v omezené míře i po dvě poslední volební období, kdy se na 100 % věnuji práci poslankyně a sněmovnu zastupuji i v Radě Evropy, jako místopředsedkyně výboru pro ochranu a práva dětí. Mé hlavní téma je náhradní rodinná péče o ohrožené děti, jinak řeším celou šíři problematiky práce a sociálních věcí ve stejnojmenném výboru. Pracuji ale i v podvýboru pro kulturu a vzhledem ke svému koníčku i v podvýboru pro myslivost. Pro příští období bych ráda rozšířila svoji působnost o zdravotnictví a vzdělávání.

Co je v plánu

Program


Společnost musí nastavit mantinely a v těch si každý zvolí vlastní cestu. Kudy půjdu já ?

Děti patří do rodiny – ne do ústavu


Přestože bylo vědecky prokázáno, že ústavní výchova vývoj dítěte poškozuje a tím snižuje jeho životní šance, žije v ČR 8 000 dětí v ústavech. Důvodem není jen postižení dítěte, ale jsou to i nedostatečné rodičovské kompetence, špatné bydlení a chudoba, které vedou k oddělení dětí od rodičů. Přitom stejné prostředky, které se investují do ústavní péče, by mohly být využity na podporu těchto rodin a na rozšíření terenních služeb tak, aby děti mohly zůstávat v původní rodině a komunitě. Ta je pro budoucí život vybaví podstatně lépe, než sebekvalitnější instituce. Ekonomicky vychází ústavní péče nejméně efektivně, je bezkonkurenčně nejdražší a především nerespektuje nejlepší zájem dítěte. Tím je, až na naprosté výjímky, rodina – vlastní nebo náhradní.

Děti patří do rodiny – ne do ústavu


Přestože bylo vědecky prokázáno, že ústavní výchova vývoj dítěte poškozuje a tím snižuje jeho životní šance, žije v ČR 8 000 dětí v ústavech. Důvodem není jen postižení dítěte, ale jsou to i nedostatečné rodičovské kompetence, špatné bydlení a chudoba, které vedou k oddělení dětí od rodičů. Přitom stejné prostředky, které se investují do ústavní péče, by mohly být využity na podporu těchto rodin a na rozšíření terenních služeb tak, aby děti mohly zůstávat v původní rodině a komunitě. Ta je pro budoucí život vybaví podstatně lépe, než sebekvalitnější instituce. Ekonomicky vychází ústavní péče nejméně efektivně, je bezkonkurenčně nejdražší a především nerespektuje nejlepší zájem dítěte. Tím je, až na naprosté výjímky, rodina – vlastní nebo náhradní.

Rýmu za své, infarkt z pojištění


Medicína se posunuje kupředu každý den, jde ale o to, jak vysokou odbornost a kvalitu udržet a ufinancovat. Pacient chce pro sebe nejlepší péči, lékař ji chce pacientovi poskytnout a zároveň za ni být co nejlépe ohodnocen, zaplatit to musí ale zdravotní pojišťovna z omezeného balíku peněz. Stejně jako ostatní vyspělé státy, musíme proto využít mechanismy k udržitelnosti systému. Jednoduše – pacient si zaplatí aspirin na teplotu a antibiotika zaplatí zdravotní pojišťovna. Zdravotnický personál musí být zaplacen a musí mít takové podmínky pro svůj profesní rozvoj, aby nebyl nucen odcházet do zahraničí. Jsme malý národ, a o to více si musíme schopných zdravotníků považovat.

Rýmu za své, infarkt z pojištění


Medicína se posunuje kupředu každý den, jde ale o to, jak vysokou odbornost a kvalitu udržet a ufinancovat. Pacient chce pro sebe nejlepší péči, lékař ji chce pacientovi poskytnout a zároveň za ni být co nejlépe ohodnocen, zaplatit to musí ale zdravotní pojišťovna z omezeného balíku peněz. Stejně jako ostatní vyspělé státy, musíme proto využít mechanismy k udržitelnosti systému. Jednoduše – pacient si zaplatí aspirin na teplotu a antibiotika zaplatí zdravotní pojišťovna. Zdravotnický personál musí být zaplacen a musí mít takové podmínky pro svůj profesní rozvoj, aby nebyl nucen odcházet do zahraničí. Jsme malý národ, a o to více si musíme schopných zdravotníků považovat.

Vzdělání mění lidské zdroje na kapitál


Nejlepší investice je do vzdělání. Kvalitní učitele musíme zaplatit na všech úrovních. Memorování musíme změnit v kreativní kolektivní práci s informacemi a rozšířit využívání zahraniční zkušenosti. Školství by mělo reagovat na aktuální potřeby společnosti. Podpora vědy a výzkumu je základní podmínkou konkurenceschopnosti a prosperity. Nedostatek prostředků nesmí bránit nadaným v přístupu ke vzdělání a dalšímu rozvoji.

Vzdělání mění lidské zdroje na kapitál


Nejlepší investice je do vzdělání. Kvalitní učitele musíme zaplatit na všech úrovních. Memorování musíme změnit v kreativní kolektivní práci s informacemi a rozšířit využívání zahraniční zkušenosti. Školství by mělo reagovat na aktuální potřeby společnosti. Podpora vědy a výzkumu je základní podmínkou konkurenceschopnosti a prosperity. Nedostatek prostředků nesmí bránit nadaným v přístupu ke vzdělání a dalšímu rozvoji.

Evropa jsme MY


Sdílíme jeden prostor a společné hodnoty, založené na společných historických kořenech. Evropskou unii čekají změny, ale ne bez nás. Náš hlas musí být slyšet! Naše členství v EU a rychlé přijetí společné měny Euro je zárukou naší prosperity. Zárukou naší bezpečnosti je NATO a je třeba plnit, k čemu jsme se zavázali.

Evropa jsme MY


Sdílíme jeden prostor a společné hodnoty, založené na společných historických kořenech. Evropskou unii čekají změny, ale ne bez nás. Náš hlas musí být slyšet! Naše členství v EU a rychlé přijetí společné měny Euro je zárukou naší prosperity. Zárukou naší bezpečnosti je NATO a je třeba plnit, k čemu jsme se zavázali.

Kde všude jsme byli

Cesta


Každé pondělí vám postupně představíme body programu TOP 09.

Zahájení cesty

Jako většina cest, tak i ta naše začíná na nádraží.

Zahájení cesty

Jako většina cest, tak i ta naše začíná na nádraží.

Jak vidím budoucnost železniční dopravy u nás?

 

Jak vidím budoucnost železniční dopravy u nás?

 

Odběr novinek


Pokud vás zajímá naše předvolební cesta programem, vyplňte mailovou adresu.


Máte nějaké otázky

Kontakt


Chcete se na něco zeptat?