Tisková zpráva SVS

Tisková zpráva SVS, kterou jsem si dovolila zde uveřejnit byla silným impulsem pro uchopení problematiky zájmových chovů, resp. Tzv.,,množíren“ malých plemen poslanci parlamentu ČR a uspořádání kulatého stolu, jako výchozího formátu pro další práci na přípravě legislativních změn hned několika dotčených zákonů. V pozvánce uvádím kdy, kde a kdo z odborníků a institucí k problematice […]

Rada Evropy

Před pár dny jsem se vrátila z lednového zasedáni Rady Evropy. Myslím, že tak napjatou atmosféru jsme tam zatím nezažily. Během jednoho týdne jsme se museli vypořádat s několika zásadními a velmi závažnými tématy. Nejvíce emocí pochopitelně vyvolalo hlasování o pověřovacích listinách ruské delegaci a eventuelních omezeních hlasovacích práv a účasti v některých vedoucích orgánech […]

Ruská suverenita? Spíš arogance

Už podle stroje, kterým dorazila ruská delegace a který vedle našeho JAKa vypadal bombasticky, bylo vidět, že do Rady Evropy nepřijeli hrát druhé housle.

Buď nulový výskyt, nebo Ebola!

V Paříži se zdravotní výbor Rady Evropy zabýval Ebolou, jako krizí nejen veřejného zdravotnictví, ale i sociální, humanitární a ekonomickou krizí. 

Zápis ze společného semináře s mezinárodní organizací Lumos

Dne 11. listopadu se v Parlamentu České republiky konal Seminář na téma Náhradní rodinná péče v praxi spolupořádaný paní poslankyni MUDr. Gabrielou Peckovou a mezinárodní organizací Lumos.

Můj 17. listopad 1989

Ačkoliv pomalu odplouvají vzpomínky na jednotlivosti, kdykoli si v sobě vyvolám zážitky a atmosféru těch listopadových dní, zmocní se mě stále stejné vzrušení a pocit sounáležitosti, jaký jsem nezažila nikdy před tím, ani potom.

Pozvánka na seminář „Náhradní rodinná péče v PRAXI“

Seminář pořádá paní poslankyně MUDr. Gabriela Pecková ve spolupráci s mezinárodní organizací Lumos, zaměřující se na ochranu práv dětí. Dne 11. 11. 2014 od 14.00 do 17.00 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, m.č.205.

Islandská inspirace

Ve dnech 6. až 10. října jsme společně s kolegy z Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnili návštěvu islandského parlamentu, která byla naplánovaná již před několika volebními obdobími a stále se odkládala.

Předávání cen Patrimonium pro futuro

V úterý 23. září jsem byla pozvána na zámek v Nebílovech na předávání cen Patrimonium pro futuro, které uděluje Národní památkový ústav.

Rozum NE, srdce ANO

Nejen ostrovy, ale i starý kontinent si dnes ráno mohl oddechnout. Británie zůstává Velkou Británií!