Buď nulový výskyt, nebo Ebola!

V Paříži se zdravotní výbor Rady Evropy zabýval Ebolou, jako krizí nejen veřejného zdravotnictví, ale i sociální, humanitární a ekonomickou krizí. V nejvíce postižených zemích (Guinea, Siera Leone, Liberie) zemřelo 7.000 a nakazilo se 16.000 lidí. Ebola je jednou z nejvirulentnějších chorob světa, ale od objevení viru 1976, je toto propuknutí v západní Africe největší.

Je extrémně nakažlivá, přenos se děje přes tělní tekutiny, kontaktem s nemocnými a těly zemřelých. K tak masivnímu rozšíření nemoci v této části světa dochází především kvůli časté migraci, která je zde až 7x častější než v jiných oblastech a také kvůli pohřebním rituálům, kdy dochází právě ke kontaktu s mrtvými. To je ovšem problém historicky-kulturní a tedy velmi obtízně řešitelný. Dr. Aylward z WHO jasně řekl, že pro Ebolu neexistuje nějaký snížený výskyt. Nákaza je buď na nule, nebo je Ebola! Poslední strategie WHO je 70/70/60 – to znamená 70% léčených,70% bezpečně pohřbených za 60 dní. To samozřejmě vyžaduje další finance ale hlavně další lidi! Dr. Aylward vyslovil požadavek, aby jednotlivé vlády vysílaly jak epidemiology, tak nižší a pomocný personál, protože ti v zasažených oblastech zoufale chybí a některé nemocnice musely být úplně uzavřeny, protože místní utekli, nebo zemřeli.Je jasné, že pokud zbytek světa nepomůže, jsme vzhledem k rychlému šíření ohroženi všichni! Nebude tu globální hamburgr, bude tu globální smrt!
Po děsivé noční můře ale ráno hlásilo BBC, že president Obama do konce roku uvolní na boj s Eblou 6 miliard $, takže svítá lepší den?