Tisková zpráva SVS

Tisková zpráva SVS, kterou jsem si dovolila zde uveřejnit byla silným impulsem pro uchopení problematiky zájmových chovů, resp. Tzv.,,množíren“ malých plemen poslanci parlamentu ČR a uspořádání kulatého stolu, jako výchozího formátu pro další práci na přípravě legislativních změn hned několika dotčených zákonů. V pozvánce uvádím kdy, kde a kdo z odborníků a institucí k problematice ve sněmovně vystoupí.

TISKOVÁ ZPRÁVA 9. 12. 2014

Stop „množírnám“?

Dokud obce nebudou mít přehled o chovaných psech na svém katastrálním území, těžko lze identifikovat nelegální obchodníky se štěňaty a spolu s místně příslušným finančním úřadem dosáhnout toho, aby dodržovali i podmínky stanovené veterinární legislativou.

Z veterinárního zákona vyplývá, že každý chovatel musí svého psa od 3 do 6 měsíců stáří nechat vakcinovat proti vzteklině. A jelikož musí být každý pes obci hlášen a musí za něj být placeny poplatky, mělo by být v zájmu každé obce, aby si na to dohlédla.

Celá řada nelegálních obchodníků, tzv. množitelů, se maskuje, že jde o zájmový chov. A do zájmových chovů orgán státního veterinárního dozoru nemá právo za normálních okolností vstupovat. Jedině tehdy, když obdrží podnět, že existuje podezření, že v tomto chovu dochází nebo může docházet k týrání chovaných zvířat. V takovém případě vždy Policie ČR, většinou ve spolupráci s místně příslušnou krajskou veterinární správou, popřípadě Městskou veterinární správou v Praze, provedou místní šetření. Tady to je však podobné jako s týranými dětmi; když nikdo nic nevidí, neslyší a neoznámí, těžko lze očekávat nápravu.

Druhá věc pak je, že tyto orgány, kromě případného zjištění nevhodného chovu či týrání mohou podat podnět místně příslušnému finančnímu úřadu, aby prověřil, zda dotyčný subjekt ze svého podnikání platí daně. Tudy vede cesta. Je třeba rozlišit dvě věci, a to, zda jde o týrání, anebo, což s věcí může souviset, nejde také o nelegální podnikání nebo neplacení daní. Proto je nutná spolupráce obcí, finančního úřadu, policie, popřípadě Státní veterinární správy.

Státní veterinární správa rozhodně vítá snahy zřídit povinnou registraci chovaných psů, což by usnadnilo práci jak obcím, tak finančnímu úřadu, policii i veterinárním lékařům. A navíc by to pomohlo i majitelům, když se pejsek ztratí, zaběhne se, či je odcizen. Na případné legislativě k centrální evidenci psů se bude Státní veterinární správa podílet.

V ČR existují legální a registrovaní obchodníci, popřípadě komerční chovatelé psů, kteří splňují podmínky dané veterinárními předpisy, kteří jsou pod veterinárním dozorem. A ti by neměli být „házeni do jednoho pytle“ s těmi nelegálními, kteří nabízejí štěňata „nedohledatelně“ na internetu, zvířata předávají mimo místa „chovu“, a u kterých se nový majitel v případě problémů nedomůže ničeho.

Apelujeme na zájemce o štěňata, aby si na takové pseudoobchodníky dali pozor a při koupi zvířete vždy požadovali kontakt s chovatelem, chtěli poznat rodiče štěněte a zjistili si co nejvíce o daném chovu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

 

Rada Evropy

Před pár dny jsem se vrátila z lednového zasedáni Rady Evropy. Myslím, že tak napjatou atmosféru jsme tam zatím nezažily. Během jednoho týdne jsme se museli vypořádat s několika zásadními a velmi závažnými tématy. Nejvíce emocí pochopitelně vyvolalo hlasování o pověřovacích listinách ruské delegaci a eventuelních omezeních hlasovacích práv a účasti v některých vedoucích orgánech Rady. Situace se měnila podle výsledku, s jakými byla příslušná rezoluce projednávána ve výborech i v rámci jednotlivých národních delegací. Jadnoznačnou podporu vyjádřili ruské delegaci především Italové, kteřií si prosadili i změnu programu taky, aby i při dřívějším odjezdu z Rady stihli hlasovat. Monitorovací výbor, kde Česká Republika nemá svého zástupce dokonce převahou 3 hlasů prosazoval opětovné navrácení hlasovacích práv ruské delegaci. Konečná verze rezoluce měla 29 pozměňovacích návrhů , několik z nich jsme spolupředkládali i my. Ve hře bylo odebrání pověřovacích listin, nebo odebráni hlasovacích práv na různě dlouhé období. Nakonec plénem prošlo jen omezení účasti ve vrcholných orgánech a odebrání hlasovacích práv do dubnového pléna, kde bude situace znovu vyhodnocena podle aktuálního vývoje ukrajinsko-ruského konfliktu. Monitoringem byla pověřena naše kolegyně z ANO Kristýna Zielenková, která do té doby navštíví opakovaně jak samotnou oblast konfliktu, tak vrcholné ukrajinské i ruské orgány a naše delegace tak bude mít před rozhodováním informace tzv. ,, z první ruky“.

Další rezoluce se týkaly jak pařížských teroristických útoků tak i agrese , násilí a diskriminace z náboženských důvodů v ostatních regionech.

Rada Evropy volá po jednotném postupu a spolupráci v boji proti mezinárodnímu terorismu.

Osobně jsem velmi ráda , že sociální výbor Rady Evropy projednal návrh rezoluce o nedůvodném odebírání dětí z originálních rodin a naopak předčasném navracení dětí zpět do prostředí, kde byly vystaveny týrání, či sexuálnímu zneužívání. Bohužel s oběma extremy se rodiče i děti setkávají a proto velmi vítám, že na dubnovém plénu bude tomuto tématu věnována pozornost a snad se podaří i sjednotit postupy sociálně – právní ochrany dětí, dosud v jednotlivých členských státech tak rozdílné. Jak jsme svědky napr. v kauze tzv.,,norských“ dětí mohou tyto případy končit až výměnou diplomatických nót a napětím mezinárodních vztahů.

Rozhodně nás tedy v dubnu čeká opět mnoho práce a bude nutné se na ni velmi dobře připravit !

Ruská suverenita? Spíš arogance

Už podle stroje, kterým dorazila ruská delegace a který vedle našeho JAKa vypadal bombasticky, bylo vidět, že do Rady Evropy nepřijeli hrát druhé housle. (Pokračování textu…)

Buď nulový výskyt, nebo Ebola!

V Paříži se zdravotní výbor Rady Evropy zabýval Ebolou, jako krizí nejen veřejného zdravotnictví, ale i sociální, humanitární a ekonomickou krizí.  (Pokračování textu…)

Zápis ze společného semináře s mezinárodní organizací Lumos

Dne 11. listopadu se v Parlamentu České republiky konal Seminář na téma Náhradní rodinná péče v praxi spolupořádaný paní poslankyni MUDr. Gabrielou Peckovou a mezinárodní organizací Lumos. (Pokračování textu…)

Můj 17. listopad 1989

Ačkoliv pomalu odplouvají vzpomínky na jednotlivosti, kdykoli si v sobě vyvolám zážitky a atmosféru těch listopadových dní, zmocní se mě stále stejné vzrušení a pocit sounáležitosti, jaký jsem nezažila nikdy před tím, ani potom. (Pokračování textu…)

Pozvánka na seminář „Náhradní rodinná péče v PRAXI“

Seminář pořádá paní poslankyně MUDr. Gabriela Pecková ve spolupráci s mezinárodní organizací Lumos, zaměřující se na ochranu práv dětí. Dne 11. 11. 2014 od 14.00 do 17.00 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, m.č.205. (Pokračování textu…)

Islandská inspirace

Ve dnech 6. až 10. října jsme společně s kolegy z Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskutečnili návštěvu islandského parlamentu, která byla naplánovaná již před několika volebními obdobími a stále se odkládala. (Pokračování textu…)

Předávání cen Patrimonium pro futuro

V úterý 23. září jsem byla pozvána na zámek v Nebílovech na předávání cen Patrimonium pro futuro, které uděluje Národní památkový ústav. (Pokračování textu…)

Rozum NE, srdce ANO

Nejen ostrovy, ale i starý kontinent si dnes ráno mohl oddechnout. Británie zůstává Velkou Británií!

(Pokračování textu…)