Má práce

Členství v parlamentních strukturách:

 • Výbor pro sociální politiku – místopředsedkyně

Výbor pro sociální politiku projednává v rámci své činnosti především  legislativní návrhy v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ale i jiných gestorů, jejichž návrhy mají sociální dimenzi.

 • Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání – členka
 • Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova – členka
 • Podvýbor pro kulturu – členka
 • Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny – členka
 • Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy –  náhradník
 • Meziparlamentních  skupiny v rámci Mezi Parlamentní Unie – členka

Skupina ČR – Itálie
Skupina ČR – Rakousko
Skupina ČR – Francie
Skupina ČR – Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Skupina ČR – Spojené státy americké
Skupina ČR – Španělské království, Portugalská republika, Kapverdská republika

V rámci těchto pracovních skupin probíhá formální i neformální kontakt s jednotlivými amabasádami. Cílem činnosti těchto skupin je vzájemné poznávání regionů a prohlubování kulturních vazeb mezi státy.

Témata, kterým se věnuji

  • Mezigenerační solidarita
  • Finanční gramotnost
  • Dlouhodobá péče
  • Třetí odboj
  • Korespondenční volba krajanů žijících v zahraničí

(příprava legislativních podkladů, pořádání seminářů, diskuze s odbornou veřejností, spolupráce s občanskými aktivitami)

 

Jak jsem hlasovala

Předkládané zákony