Pozvánka na seminář „Náhradní rodinná péče v PRAXI“

Seminář pořádá paní poslankyně MUDr. Gabriela Pecková ve spolupráci s mezinárodní organizací Lumos, zaměřující se na ochranu práv dětí. Dne 11. 11. 2014 od 14.00 do 17.00 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, m.č.205.

Program semináře:

14.00 – 14.10       ÚVODNÍ SLOVO - MUDr. Gabriela Pecková, poslankyně Parlamentu ČR

 

14.10 – 15.00        SYSTÉM PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI VE VELKÉ BRITÁNII – PROCES ZMĚNY V PÉČI O DĚTI Z POHLEDU PRACOVNÍKA INSTITUCE  – Sir Roger Singelton, poradce britské vlády pro oblast soc.právní ochrany dětí  (tlumočení zajištěno)

 

15.00 – 15.20        SYSTÉM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE NA SLOVENSKU – Mgr Marek Roháček, slovenská organizace  Návrat

 

 

15.20 -15.35   PŘESTÁVKA A OBČERSTVENÍ

 

15.35- 15.45        PĚSTOUNKA NA PŘECHODNOU DOBU, POTŘEBY A ÚSKALÍ PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE – Věra Brandová,pěstounka na přechodnou dobu

 

15.45 – 16.00        DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI SE ZMĚNAMI V  SPOD  A TRENDY,   KTERÉ MPSV PROSAZUJE DO BUDOUCNA – Mgr. Marta Miklušáková, ředitelka Odboru ochrany práv dětí MPSV

                             

16.00 – 16.20        PRAXE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, PRÁCE S PĚSTOUNY A AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY –  Mgr. Daniel Rychlík, vedoucí Odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje

 

16.20 – 16.30        SHRNUTÍ PROBLEMATKY Z POHLEDU  NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE LUMOS  – Petra Kačírková, ředitelka LUMOS v ČR

 

16.30-17.00          DISKUSE

 

 

Prosíme o potvrzení účasti na adrese: hanusovam@psp.cz

 

 

Vstup do budovy je možný pouze s platným občanským průkazem nebo pasem.

Doporučujeme příchod cca ve 13.45, aby se účastníci stihli zaregistrovat.