Předávání cen Patrimonium pro futuro

V úterý 23. září jsem byla pozvána na zámek v Nebílovech na předávání cen Patrimonium pro futuro, které uděluje Národní památkový ústav.

Ocenění se udělují ve čtyřech kategoriích – obnova památky a restaurování, objev a nález roku, prezentace hodnot, záchrana a obnova památky. Za každý kraj byly odbornými regionálními pracovišti NPÚ nominovány dvě realizace či činnosti související s památkovou péčí, které lze označit za mimořádně vydařené. Vítězové krajských kol, představující vesměs inspirativní počiny péče o památky a kulturní dědictví vůbec, se automaticky nominovali do kola celostátního, v němž poté odborná komise složená z odborníků Národního památkového ústavu, Muzea hlavního města Prahy a Západočeské univerzity vybírala a následně navrhla generální ředitelce NPÚ k ocenění počiny a projekty, jež považuje v rámci České republiky za nejlepší.

Bylo mi ctí předat zástupcům Občanského sdružení Omnium v čele s Jakubem Dědem ocenění za nejvýznamnější počin v kategorii prezentace hodnot. Občanské sdružení Omnium soustavně a dlouhodobě upozorňuje na výjimečnost architektonického souboru tzv. broumovské skupiny kostelů převážně z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů a výrazně touto svou činností napomáhá nejen postupné nápravě neutěšeného stavu této skupiny kostelů, ale neúnavně podněcuje společenský zájem o kulturní dědictví. Sdružení Omnium připravilo v loňském roce více než dvacet seminářů, prohlídek a dalších akcí a díky medializaci se mu podařilo poukázat na hodnoty a nutnost záchrany památek na Broumovsku.

Můj velký dík za tuto mimořádně významnou a z hlediska kulturního dědictví neocenitelnou činnost patří všem členům a spolupracovníkům Občanského sdružení Omnium.

GP