Životopis

Narodila jsem se 19. 1. 1957 v Praze, v konzervativní, katolické, intelektuální rodině. Rodiče byli dehonestováni režimem pro své antikomunistické postoje a tak můj otec, právník, mohl na jen velmi krátkou dobu zasednout s Dr. Motejlem, v letech 1968 – 1969, u Nejvyššího soudu. Po 5 letech ZŠ jsem přestoupila na matematickofyzikální experiment na ZŠ Lyčkovo náměstí, který pokračoval na Gymnaziu Sladkovského v Praze 3.

Po maturitě jsem přes četné mimoškolní aktivity v oboru nebyla přijata z politických důvodů na lékařskou fakultu, a tak jsem nastoupila jako pomocná síla na chirurgické oddělení nemocnice Pod Petřínem. Následující rok, již jako dělnický kádr, jsem byla přijata ke studiu na Fakultě dětského lékařství UK v Praze Motole. Po absolutoriu jsem nastoupila do vědecké přípravy do VÚCHRu, složila atestaci z vnitřního lékařství, poté z revmatologie a nastoupila na I. interní kliniku FNKV. Později jsem nastoupila jako ordinář na ortopedickou kliniku téže nemocnice již na zkrácený úvazek a současně pracovala v ILFu jako asistent na katedře revmatologie.

V roce 1994 jsem otevřela soukromou ambulanci licencovanou pro obory vnitřní lékařství a revmatologie, kde pracuji dodnes. Abych lépe obstála v péči o pacienty s chronickou bolestí, absolvovala jsem v rámci celoživotního vzdělávání 4 semestry na fakultě psychologie UK a po svém vstupu do politiky ještě politologickou přípravu.

Mám dvě děti, syna (19) a dceru (25), oba studují. V roce 1996 jsem se rozvedla a vrátila se ke svému celoživotnímu partnerovi ze školních let. Jinak se věnuji hodně kultuře, hlavně výtvarnému umění, za kterým také cestuji po Evropě.