Vyberte stránku
Gabriela Pecková

Spojenci
pro Evropu

Hvězdy

O mně

Je mi 62 let, jsem lékařka v oboru vnitřní lékařství a revmatologie. Soukromou ambulanci provozuji v omezené míře i po dvě poslední volební období, kdy se na 100 % věnuji práci poslankyně a sněmovnu zastupuji i v Radě Evropy, jako místopředsedkyně výboru pro ochranu a práva dětí.

Zjistit o mně více

Mé hlavní téma je náhradní rodinná péče o ohrožené děti, jinak řeším celou šíři problematiky práce a sociálních věcí ve stejnojmenném výboru. Pracuji ale i v podvýboru pro kulturu a vzhledem ke svému koníčku i v podvýboru pro myslivost. Pro příští období bych ráda rozšířila svoji působnost o zdravotnictví a vzdělávání.

Gabriela Pecková

MUDr. Gabriela Pecková

Program

1. EU se musí změnit, ale ne bez nás

Brusel musí sloužit lidem, kteří v Evropě žijí, a ne jim život komplikovat.

Naše členství v Evropské unii je zárukou prosperity a bezpečnosti, nebere nám naši národní identitu, ale o běžném životě si chceme rozhodovat doma. Naopak na rozhodování o strategii rozvoje Evropy a v mezinárodních otázkách chceme mít stejně silný hlas jako ostatní členské země.

2. Rozdílné odměňování žen a mužů za stejnou práci je pro mne nepřijatelné

Ženy často vykonávají pečující profese, které jsou samy o sobě hůře placené, nebo část života stráví mimo pracovní trh, péčí o děti nebo o blízké. Tato služba se od nich očekává víceméně samozřejmě
a bez finančního zajištění. Výsledkem je pak výrazná sociální a karierní nerovnost. Z nižších příjmů jsou pak vypočítávány i nižší důchody a pokud ženy zůstanou na životní náklady samy, bez partnera, hrozí jim namísto zaslouženého odpočinku, vážné existenční problémy. Na úrovni celé Evropy je třeba zajistit nejen rovné odměňování, ale i rovný podíl žen a mužů na rozhodovaní.

3. Podporuji navýšení prostředků na mezinárodní studentské vzdělávací programy

Vzdělaný národ je největším bohatstvím každé země jak v ekonomickém, tak kulturním smyslu.

V Evropě musí vyrůst nová generace, která bude přijímat pestrobarevný svět kolem sebe jako paletu příležitostí a bude ji umět přetavit ve prospěch celé společnosti.

Internet a sociální sítě mohou být užitečným zdrojem informací jen pokud jsme schopni podrobit je kritice, pokud umíme odlišit podstatné a pravdivé od balastu, desinformací a nebezpečné manipulace. Nutně je třeba vybalancovat míru svobody slova a regulaci obsahu. Shodnout se napříč Evropou na etickém kodexu a místo memorovaní klást ve vzdělávání důraz na práci s informacemi.

4. Uprchlíkům je potřeba pomáhat v jejich domovině

Motem hymny EU je “ Všichni lidé bratry jsou “. To bychom měli mít vždy na paměti a měli na tom stavět společnou azylovou politiku. Vzájemné poznání, sdílení kultury i dobré praxe ve všech oblastech lidského konání, je nejlepší zbraní proti předsudkům a strachu z jinakosti.

Proto kladu takový důraz na navyšování a směrování finančních prostředků do vzdělávání, do výměnných a společných projektů. Nevidím cestu z migrační krize v násilném přerozdělování uprchlíků, ale v pomoci přímo tam, kde má své kořeny. Přitom jakákoli finanční pomoc nebude plnit svůj účel, pokud současně nezajistíme dostupné a dlouhodobě udržitelné vzdělávání. Marshallův plán pro Afriku a podobné projekty budou úspěšné jen v gramotné společnosti.

Co se bezpečné Evropy týče, jsem jednoznačně pro posilování vnějších hranic a budování hotspotů mimo její území. Financování Frontexu musí odpovídat jeho zásadnímu významu v boji s nelegální migrací.

5. Prosazuji nekompromisní potírání zneužívání dětí a jeho účinnou prevenci

Smutná statistika vypovídá o tom, že každé 5. dítě v Evropě se stane obětí sexuálního násilí. Zatímco fyzické týrání je na dítěti vidět, šrámy na duši zůstávají často skryté a následky bývají celoživotní. Členské státy Rady Evropy podepsaly Mezinárodní úmluvu o boji proti sexuálnímu násilí na dětech, tzv. Lanzarotskou konvenci, ale ta sama o sobě ještě nic neznamená. Pokud ji nebudeme důsledně naplňovat, nebude Evropská unie bezpečným domovem pro naše děti.

Mým cílem je otevřít jednání na půdě Evropského parlamentu, převést obsah úmluvy do konkrétních kroků a především zavádět preventivní opatření. Naučit se zneužívání rozpoznat a nedovolit, aby internet fungoval jako katalog obětí, usvědčené pachatele přísně trestat.

Kontakt

2 + 7 =